قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن؛ نفی یا اثبات

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-18

علی غوریانی رضوی


چالش‌های تربیت تفکر فلسفی و حکمی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1401، صفحه 97-124

محمد مهدی اعتصامی


ظرفیت‌های سیاسی تدبر قرآنی در منظومه فکری آیت‌اللّه‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 107-144

مهدی اسماعیلی صدرآبادی؛ سید محمد موسوی؛ سارا حیدری


رهیافتی به مفهوم «باطل» و کاربست آن در اندیشه اجتماعی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 1، شماره 3، دی 1401، صفحه 125-140

زهرا منصوری؛ آتنا بهادری