اهداف و چشم انداز

  • تبیین و تقریر نظریه از دیدگاههای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی در زمینه فقه و علوم اسلامی
  • استنباط منطق پشتیبان دیدگاهها و اقدامات کلان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ایمدظله‌العالی
  • امتداد سیاسی اجتماعی و الزامات دیدگاهها فقهی و اقدامات کلان حضرت آیت ‌الله العظمی خامنه‌ایمدظله‌العالی
  • تبیین الگو و مدل‌های شناختی و رفتاری در حوزه فقه و علوم اسلامی با توجه به دیدگاههای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی