اصول اخلاقی انتشار مقاله

باسمه تعالی

«منشور و تعهدنامه اصالت آثار و مقالات علمی»

لازم است نویسنده محترم نسبت به مفاد تعهدنامه اصالت آثار و مقالات علمی ملتزم شود. در این تعهدنامه نویسنده ملتزم به رعایت اخلاق پژوهش در آثار و مقالات خود می‌باشد. سه وظیفه اصلی پژوهشگر شامل استفاده از میراث علمی، احترام به میراث علمی و نقادی آن است که بر اساس آن پژوهشگر و نویسنده محترم لازم است از انتحال، تقلب، فریب، نشر اکاذیب و تدلیس در آثار پژوهشی خویش پرهیز کند. نویسنده متعهد می­شود به رابطه اثر و نویسنده که رابطه­­ی اصیل خلاقیت و تولید است احترام گذارد و از هر گونه انتقال، استناد و ارجاع نامناسب، غیر دقیق  و غیر واضح از منبع مشخصی و یا عدم ذکر مرجع و منبع، چه با قصد فریب و چه بدون قصد فریب پرهیز کند و به حق معنوی و مادی سایر پژو هشگران، اساتید و نویسندگان پایبند شود.

بنابراین نویسنده اثر تألیفی لازم است در راستای اعتماد آفرینی برای مخاطب اثر موارد زیر را رعایت کند:

 1. استناد مناسب و دقیق در نقل قول­های مستقیم و غیر مستقیم
 2. استناد مناسب و دقیق برای ساختار و عنوان اکتسابی از سایر پژوهش­ها
 3. استناد مناسب و دقیق در ایده­های خلاقانه و منحصر به فردی که تاکنون وارد دانش عمومی نشده است.
 4. استناد مناسب و دقیق برای اصطلاحات کلیدی که مختص به نویسنده­ای خاص است. بر خلاف واژگان کلیدی که وارد دانش عمومی شده است.
 5. استناد مناسب و دقیق برای رفع ابهام در هنگام توارد و شباهت و رفع ابهام و نشان دادن تفاوت و تمایزهای اثر
 6. استناد مناسب و دقیق در همکاری و همفکری سایر همکاران پژوهشی و آوردن نام مؤلفان واقعی در صورت همکاری جمعی
 7. استناد به منابع واقعی واسط نه منابع نادیده و اصلی
 8. در صورت همکاری در اثر تألیفی، اثر همکار خود را از حیث اصالت بررسی کردن
 9. از تقطیع نامناسب کلمات نویسندگان که منجر به تفسیر ناصحیح و نشر اکاذیب گردد پرهیز گردد.
 10. به دانش عمومی و توضیح واضحات که اصول کلی و مسلمات یک دانش است و برای پژوهشگران آن دانش شناخته شده است لازم به استناد و ارجاع نیست. اما در صورتی که مطلبی خلاف دانش عمومی و یا دارای خلاقیت و نوآوری برای دیگری باشد لازم است ارجاع و استناد مناسب و گویا صورت پذیرد.
 11. پرهیز از نگارش در جزایر پراکنده و توجه به ابعاد، روابط، مبانی موضوعات و مسائل و آثار سایر متفکرین و نویسندگان با بیان وجه نوآوری و خلاقیت اثر تألیفی خود در حوزه تخصصی
 12. پرهیز از فریب و تقلب در جعل داده­های علمی و پژوهشی و دستکاری آن­ها