راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

الف) کلیات

 • پذیرش اولیه مقاله مشروط به انطباق کامل آن با این شیوه‌نامه است
 • سردبیر و هیئت تحریریه نشریه و داوران مقاله‌ها در پذیرش، اصلاح محتوا و رد  مقاله‌ها اختیار تام دارند. 
 • مقاله ارسال شده به‌هیچ‌وجه نباید در نشریات دیگر داخلی و خارجی منتشر شده باشد. هم‌چنین، پس از پذیرش مقاله، نویسنده مقاله مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 • سر‌ ویراستار نشریه و ویراستاران مقاله‌ها در ویرایش صوری، فنیِ و زبانی مقاله‌ها اختیار کامل دارند ولی ویرایش محتوایی مقاله‌ها به‌هیچ‌وجه بر عهده آن‌ها نیست و هیچ مسئولیتی نیز در برابر محتوای مقاله‌ها ندارند.
 • مسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، نشانی منابع نقل‌قول‌ها و مشخصات کتاب‌شناختی منابع در بخش کتاب‌نامه فقط با نویسنده مسئول مقاله است.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف به انجام کامل همه اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از او خواسته می‌شود. درغیراین صورت، آن مقاله از مرحله داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهند شد. 

ب) مشخصات نویسندگان مقاله:

 • نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی یا مقطع تحصیلی، نام محل تحصیل یا وابستگی سازمانی (دانشگاه، پژوهشگاه، دانشکده، مؤسسه، یا رشته آموزشی یا تحصیلی) همه نویسندگان، به فارسی، عربی و انگلیسی، مشخص شود.
 • مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص شود.
 • شماره تماس و نشانی رایانامه همه نویسندگان درج شود.
 • نشانی منزل یا محل کار، کد پستی نویسنده مسئول نوشته شود.
 • همه مشخصات مذکور، به‌صورت مستقل از فایل مقاله، در نرم‌افزار Word حروف‌نگاری شود و به همراه فایل مقاله در تارنمای نشریه بارگذاری شود (تا راه‌اندازی سامانه به مسئول مربوطه در حوزه/ دانشگاه / مؤسسه تحویل داده شود).

ج) مشخصات صوری مقاله

 • متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم‌افزار Word  حروف‌نگاری شود. متن فارسی مقاله با قلم B Lotus و اندازه 13، متن عربی مقاله با قلم  B Badr و اندازه 13و متن انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 10 حروف‌نگاری شود.
 • نگارش مقاله بر اساس «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
 • تعداد کلمات مقاله بیش از هشت هزار کلمه نباشد.
 • ساختار مقاله باید متشکل از عنوان، چکیده (حداکثر دویست واژه)، کلیدواژه‌ها (5 تا 7 واژه)، مقدمه، بدنه اصلی (بیان مسئله و ضرورت آن، پیشینه، تحلیل‌ها، تبیین‌ها، نقدها، یافته‌ها و ...) نتیجه و کتاب‌نامه، پی‌نوشت (در صورت وجود) باشد.
 • عنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه‌ها و کتاب‌نامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارسال شود.
 • عنوان‌های اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مقدمه تا عنوان نتیجه‌، با شماره‌گذاری تعیین، مرتب و متمایز شود.
 • معادل خارجی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز و در برابر معادل فارسی آن‌ها درج شود.
 • در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی‌نوشت‌ها آورده شود.
 • همه پی‌نوشت‌ها به‌صورت خودکار (در نرم‌افزار Word از طریق زبانه Reference، با استفاده از گزینه  Endnotes) در انتهای متن مقاله ایجاد شود تا از طریق کلیک کردن بر اعداد تُک پی‌نوشت‌ها در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آن‌ها در  انتهای مقاله دسترسی یافت.
 • اندازه جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و ... مطابق با اندازه متن چاپی (حداکثر 18 × 12) باشد.
 • اطلاعات جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و ... با متن مقاله یکسان باشد. (به‌طور مثال در مقالات فارسی اطلاعات نمودارها به فارسی درج شود.)
 • درصورتی‌که جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد، حتماً نشانی منبع آن‌ها بیان شود.
 • نشانه اعشار در مقالات فارسی و عربی فقط به‌صورت خط مورب ترسیم شود.
 • همه جدول‌ها فقط در نرم‌افزار Word با استفاده از گزینه Table (جدول) ترسیم و تنظیم شود.
 • لازم است تمامی نیم‌فاصله‌های متن با استفاده از دستور استاندارد ctrl+shift+2 یا با استفاده از نرم‌افزار ویراستیار ایجاد شوند.
 • همه فرمول‌ها داخل فرمول چین نرم‌افزارWord حروف‌نگاری شود و به‌هیچ‌وجه به‌صورت تصویر ارسال نشود. 

د) شیوه استناد

 • در نقل‌قول مستقیم، چنانچه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم (مطالبی که به‌صورت کلمه به کلمه از منابع دیگر نقل می‌شود) کم‌تر از چهل کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنان چه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم بیش‌تر از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازه قلم متن آن نقل‌قول‌ها، یک و نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک‌تر شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک و نیم سانتی‌متر فرورفتگی از سر اشپون، درج شود.
 • متن نقل‌قول‌های غیرمستقیم (نقلِ مضمون سخن) در گیومه درج نشود.
 • برای ارجاع درون‌متنی به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار: شماره جلد/ صفحه منبع موردنظر درون پرانتز آورده شود. مثال: (مرادی، 1366: 1/210)؛ برای کتاب تک جلدی نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مثال: (حسینی، 1378: 25).
 • ارجاع به آثار، بیانات و دروس حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه­ای به‌صورت زیر عمل شود:
 • ارجاع به کتاب‌های آیت‌الله‌العظمی خامنه­ای (مدظله‌العالی) به‌صورت: (خامنه­ای، سال انتشار کتاب: شماره صفحه). مثال: (خامنه‌ای، 1398: 313).
 • ارجاع به بیانات رهبر معظّم انقلاب(مدظله‌العالی)، به‌صورت (خامنه­ای، بیانات، تاریخ دقیق) و در ارجاع به مکتوبات (بیانیه، پیام‌، حکم و ...) رهبر معظم انقلاب ، به‌صورت (خامنه­ای، مکتوبات، تاریخ دقیق) عمل شود. مثال: (خامنه­ای، بیانات، 6/9/1393). تاریخ دقیق بیانات و مکتوبات در سایت ir قابل مشاهده است.
 • ارجاع به درس خارج آیت‌الله‌العظمی خامنه­ای (مدظله‌العالی) به‌صورت: (خامنه­ای، درس خارج، تاریخ دقیق). مثال: (خامنه­ای، درس خارج، 12/12/1397).
 • ارجاعات درون‌متنی متون غیرفارسی نظیر عربی، انگلیسی و ... به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Nelson, 2003: 115).
 • اگر از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف ابجد (الف، ب، ج، د، و...) در منابع فارسی و عربی و با درج حروف الفبای انگلیسی(a, b, c, ….) در دیگر منابع، پس از سال انتشار، آن آثار از هم متمایز شود. مثال (مطهری، 1377 الف: 255).
 • در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آن‌ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع موردنظر آورده شود. مثال(انواری، 6:1373 / ذیل «ابومحمد صالح»).
 • در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنگ/ دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل موردنظر(در گیومه) آورده شود. مثال: (دانشنامه روابط بین‌الملل، 1389: ذیل «تحریم»).
 • در ارجاعات درون‌متنی، ارجاعات تکرار شود و از تکرار واژه «همان» (در منابع عربی: «المصدر السابق» و در منابع انگلیسی: ibid) پرهیز شود.
 • در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام و نام‌خانوادگی نویسنده در هر مورد، به‌طورکامل، تکرار گردد و از ترسیم خط به‌جای نام نویسنده خودداری شود.
 • جهت پیشگیری از انتحال (سرقت علمی) فقط به منابع دیده شده استناد داده شده و به ارجاع دیگران اعتماد نشود.
 • مشخصات کتاب‌شناختی کامل همه منابع در بخش کتاب‌نامه مطابق با شیوه APA به‌صورت زیر درج شود:
 • کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.
 • کتاب ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر.
 • مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله.
 • مقاله در جراید: نام خانوادگی، نام. (روز، ماه و سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان روزنامه یا هفته‌نامه، شماره جریده: شماره صفحات مقاله.
 • مقاله از کتب مجموعه مقالات همایش­ها: نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. در نام و نام خانوادگی (گردآورنده یا ویرایشگر). عنوان همایش. عنوان کتاب (شماره صفحه). شهر: ناشر. یا: نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. مجموعه مقالات، عنوان همایش، شهر: ناشر، شماره صفحه.
 • پایان­‌نامه: نام خانوادگی، نام. (سال دفاعیه). عنوان پایان­نامه. پایان­نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد/دکتری. نام دانشگاه، شهر.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار در صورت موجود بودن). عنوان مقاله یا مطلب. بازیابی شده (در تاریخ استخراج) از: نام پایگاه اینترنتی (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد شماره، سال: صفحه) و آدرس اینترنتی سایت.

 

فرم‌ها:

فرم تعهدنامه نویسندگان

فرم تعارض منافع