حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی با تأکید بر فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه و استاد حوزه علمیه

چکیده

امروزه تلقیح مصنوعی مشکل ناباروری را بیش از پیش قابل‌حل کرده ‌است. لکن جوانب مختلفی در بحث از مسأله تلقیح مصنوعی مطرح می‌باشد. در مقاله‌ی حاضر به حکم تکلیفی این مسأله توجه شده ‌است. لکن علاوه‌بر تبیین حکم تکلیفی، توجه به اختلاف میان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با برخی فقها در این مسأله داشته‌ایم و از آنجا که نزد ما از ایشان در این مسأله، به‌جز فتوا در دسترس نیست؛ می‌توان این مقاله را گامی در مستندسازی فتوای ایشان دانست و با توجه به نقد ادله‌ حرمت تلقیح مصنوعی، ممکن است در استفاده از این راه‌حل ناباروری توسعه دهیم. با این بیان روشن شد که درنتیجه‌ این بحث، با فتوای ایشان همراه شده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


 • فارسی

  • قرآن کریم
  • ابن بابویه، محمد بن على. (1362). الخصال. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • ابن بابویه، محمد بن على.‏ (1406). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. قم: دار الشریف الرضی للنشر.
  • ابن بابویه، محمد بن على. (1385). علل‌الشرائع. قم: داوری.
  • ابن بابویه، محمد بن على. (1378). عیون أخبار الرضا( علیه السلام). تهران: جهان.
  • ابن بابویه، محمد بن على. (1413) من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى. (1385). دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام).
  • انصاری، مرتضی. (بی‌تا). فرائد الاصول. نائینی، محمدحسین. (بی‌تا). فوائد الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • برقى، احمد بن محمد بن خالد. (1371). المحاسن. قم: دار الکتب الإسلامیة.
  • تبریزی، جواد. (1427). صراط النجاة. قم: دار الصدیقة الشهیدة( علیهاالسلام).
  • تفرشى، مصطفى بن حسین. (1377‏). نقد الرجال‏. قم: مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.‏
  • جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى.‌ (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام‌. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)‌.
  • حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی. (1392). رساله أجوبة الاستفتائات. تهران: امیر کبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
  • حلى، حسن بن یوسف. (1402). رجال العلامة الحلی.‏ قم: الشریف الرضی.
  • خمینى، سید روح اللّه موسوى. (‌1424‌). توضیح المسائل (محشّى). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • خویى، سید ابوالقاسم. (‏1413). مصباح الاصول. قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی.
  • خویى، سید ابوالقاسم. (‏1413). معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. بی جا: بی نا.
  • شوشتری، محمدتقی. (1410). قاموس الرجال. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • شیخ حر عاملى، محمد بن حسن. (1409)‏. وسائل الشیعة. قم: مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام)‏.
  • طبرسى، احمد بن على. ‏(1403).‏ الإحتجاج على أهل اللجاج. مشهد: مرتضی.
  • طوسى، محمد بن حسن. (1390). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  • طوسى، محمد بن حسن.(1407). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تهران: دار الکتب الاسلامیة. 
  • طوسى، محمد بن حسن. (بی‌تا). فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول‏. قم: مکتبة المحقق الطباطبائی.‏
  • فاضل موحدى لنکرانى، محمد. (بی‌تا). جامع المسائل- فارسی. قم: انتشارات امیر قلم.‌
  • قائنی، محمد. (1387). الرحم البدیل. رحم جایگزین. تهران: سمت. ( 66).
  • قائنی، محمد. (1390). المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة- المسائل الطبیة. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).
  • قمى، على بن ابراهیم. (1404). تفسیر القمی. قم: دار الکتاب.
  • کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (1407). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  • کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (1407). الکافی. قم: دار الحدیث.
  • مامقانی، عبد الله. (بی‌تا). تنقیح المقال فی علم الرجال. بی‌جا: بی‌نا.
  • مکارم شیرازی، ناصر. (1429). احکام پزشکی. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السلام).
  • نائینی، محمد حسین. ( بی‌تا). فوائد الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • نجاشی، احمد بن علی. (1365). رجال النجاشی. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • نمازی شاهرودی، علی. (1414). مستدرکات علم رجال الحدیث. تهران: فرزند مؤلف
  • نورى، حسین بن محمدتقى. (1429‏). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت‏: موسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام) لإحیاء التراث.