مبانی اثبات حجیت اجماع حدسی با تأکید بر دیدگاه‌های حضرت آیت‌اللّه ‌خامنه‌ای مدظله‌العالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح چهار خارج فقه و اصول

چکیده

اجماع حدسی به عنوان یکی از اقسام اجماع در استنباطات فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است. در لسان فقهای امامیه چهار مبنای اساسی برای اثبات حجیت این نوع از اجماع بیان شده که صرفاً دو مورد آن یعنی مبنای حساب احتمالات و ملازم عادیه مورد پذیرش واقع شده است. همچنین آیت‌اللّه خامنه‌ای نیز اصل اجماع حدسی را به‌عنوان کاشف پذیرفته‌اند؛ هرچند متعرض مبنای پذیرش آن نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


 • فارسی

  • مظفر، محمدرضا (1395). اصول الفقه. بوستان کتاب. چاپ شانزدهم.
  • طوسی، محمد بن حسن (1417ق). العدة فی علم الاصول. تیزهوش. چاپ اول.
  • الهاشمی‌الشاهرودی،‌ سیدمحمود (1417ق). بحوث فی علم الاصول. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه. چاپ دوم.
  • خرازی، سیدمحسن (1437ق). بدایة المعارف الهیه فی شرح عقائد الامامیه. مؤسسه النشر الاسلامی. چاپ هفتم.
  • زارعی سبزواری،‌ عباسعلی (1430ق). کفایه الاصول. مؤسسه النشر الاسلامی. چاپ ششم.
  • تقوی اشتهاردی،‌ حسین (1385). تنقیح الاصول. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). چاپ دوم.
  • سبحانی،‌ جعفر (1388). تهذیب الاصول. مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی (ره). چاپ دوم.
  • آیت‌الله خامنه‌ای (1398). خارج فقه غناء. انتشارات فقه روز. چاپ اول.
  • آیت‌الله خامنه‌ای، درس خارج فقه قصاص (جلسه 187).
  • صدر، محمدباقر (1406 ق). دروس فی علم الاصول. دار الکتاب اللبنانی. چاپ دوم.
  • فاضل‌لنکرانی، محمد (1379). سیری کامل در اصول فقه. فیضیه. چاپ اول.
  • حسینی‌فیروزآبادی، مرتضی (1400). عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول. فیروز آبادی.چاپ چهارم.
  • کاظمی‌خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول. http://lib.eshia.ir/13102/3/10
  • العلامه الحلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. http://lib.eshia.ir/71402/1/325
  • الواعظ الحسینی، السید محمد (1417ق). مصباح الاصول. مکتبة الداوری. چاپ پنجم.