مبانی دینی حکم سلاح‌های کشتارجمعی از دیدگاه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه و استاد حوزه علمیه

چکیده

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های کشتارجمعی حرام  است. این فتوا  به روش تحلیلی - توصیفی و استخراج مؤلفه‌های سلاح‌های کشتارجمعی و بررسی آن مؤلفه‌ها در منابع دینی به‌دست آمده و فتوایی فقهی و برآمده از اجتهاد در منابع دینی می‌باشد. برای سلاح‌های کشتارجمعی چهار مؤلفه استخراج شده است که هر چهار مؤلفه براساس منابع دینی ممنوع می‌باشد و در نهایت جمع این چهار مؤلفه که سلاح‌های کشتارجمعی را شکل می‌دهند نیز به‌لحاظ دینی ممنوع و حرام هستند. 

کلیدواژه‌ها


 • فارسی

  • قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند.
  • نهج‌البلاغه، ترجمۀ فیض الاسلام.
  • بیانات معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در سایت: khamenei.ir
  • بیانات معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در سایت leader.ir
  • احمد‌بن‌حنبل. (بی‌تا). مسند احمد. بیروت: دارالکتب العلمیه.
  • اردبیلی، محمد علی. (1368). «کشتارجمعی»، مجلۀ حقوقی. شمارۀ یازدهم، پاییز و زمستان.
  • آل‌شیخ، عبدالوهاب‌بن‌حسن. (2010). احکام حیازه الاسلحه. الریاض: جامعه النایف العربیه.
  • پورمحمدی، علی. (1387). مبانی فلسفی اخلاق زیست‌محیطی. تهران: مؤسسۀ فرهنگی حقوقی سینا. دانشگاه امام حسین (ع).
  • جعفری، علی‌اکبر. (1388). «اتحاد آمریکا-اسرائیل و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه». فصلنامۀ سیاست، شمارۀ 3، دورۀ 39.
  • جوادی‌آملی، عبدالله. (1392). اسلام و محیط زیست. قم: مرکز نشر اسرا.
  • حرعاملی، محمدحسن. (1409). وسائل الشیعه. 15 ج، قم: مؤسسۀ آل‌البیت.
  • حکمت‌نیا، محمود. (1392). «سلاح‌های کشتارجمعی و مبانی فقهی‌حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها». فصلنامۀ حقوق اسلامی. شمارۀ 38، سال 10، پاییز.
  • حمیدالله، محمد. (1386). سلوک بین‌المللی دولت اسلامی. ترجمۀ سید مصطفی محقق داماد. تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
  • خاطری، شهریار. (1386). جنگ شیمیایی عراق علیه ایران به روایت اسناد سازمان ملل. انتشارات صریر.
  • راغب‌اصفهانی. (بی‌تا). المفردات فی غریب القرآن.
  • رضائیان، مهرداد. (1383). حقوق بین‌الملل ناظر بر نحوۀ هدایت مخاصمات، مجموعۀ کنوانسیون‌های لاهه و برخی اسناد بین‌المللی دیگر، تهران: نشر سرسم.
  • سیاه‌رستمی، هاجر. (1383). قواعد اساسی کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977. تهران: انتشارات سرسم.
  • شریف‌لاهیجی، محمدبن‌علی. (1373). تفسیر شریف لاهیجی. تهران: دفتر نشر داد.
  • شورای ملی تحقیقات آمریکا کمیتۀ اثرات زمین نفوذ هسته‌ای و سایر سلاح‌ها (1389)؛ اثرات سلاح‌های زمین نفوذ هسته‌ای و سایر سلاح‌ها. گروه مترجمان، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
  • صدر، سیدمحمد. (1420). ماوراء الفقه. بیروت: دارالاضواء.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1374). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
  • طبرسی، ابو علی فضل‌بن‌حسن. (1360). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات فراهانی.
  • طوسی، نصیرالدین. (1381)، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید. قم: منشورات بیدار.
  • علیدوست، ابوالقاسم. (1391). «فقه تولید انباشت و کاربرد سلاح‌های نامتعارف با محوریت فقه امامیه»، فصلنامۀ حقوق اسلامی. شمارۀ 38، سال 10.
  • فاضل‌لنکرانی، محمدجواد. (1392). «تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامۀ حقوق اسلامی. شمارۀ 39، سال 10.
  • کلینی، محمد. (1375). اصول کافی، ترجمه و تحقیق محمد باقر کمره‌ای. تهران: انتشارات اسوه.
  • مجلسی، محمدباقر. (1404). بحار الانوار، ج 75، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • معلوف، لویس. (1992). المنجد فی اللغه، چ 33، بیروت: دارالمشرق.
  • المکارم الشیرازی، ناصر. (1390). الفقه المقارن، قم: دار نشر امام علی.
  • مکارم‌شیرازی، ناصر. (1375). تفسیر نمونه، ج 2، چ 28، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  • هاشمی، محمدجواد. (1397). فصلنامه سیاست، دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 3.